DOKUMENTATION

FastTrack bygger på mer än 5 års forskning. Verkningsmekanismen i det patenterade botaniska komplexet i FastTrack, Slendacor, har dokumenterats i tre olika vetenskapliga studier.

URVAL AV BOTANISKA EXTRAKT MED UNIK VIKTREDUCERANDE EFFEKT

 

FastTrack innehåller botaniska extrakt som är speciellt utvalda och dokumenterade i en omfattande vetenskaplig studie. Bakom den här unika viktreducerande produkten ligger ett mycket omfattande och grundligt arbete. FastTrack (Slendacor) bygger på mer än 5 års forskning.  2011 genomförde forskarna en vetenskaplig studie där de inledde med över 200 verksamma botaniska ämnen som blev grundligt testade och utprövade i cellkulturer (in vitro). I slutändan återstod tre botaniska extrakt i en noga avvägd sammansättning. Dessa var extrakt från gurkmeja (Curcuma longa), blad från pepparrotsträdet (Moringa oleifera) samt blad från currybladsbusken (Murraya koenigii). Tillsammans verkade extrakten genom att hämma och reducera bildandet av fettceller (preadipocyter till adipocyter), samt genom att öka nedbrytningen av fett (lipolys) i befintliga mogna fettceller, i de studerade cellkulturerna. Den unika synergistiska kombinationen är patenterad och dessutom helt naturlig.

Sengupta K. et al 2011 An Herbal Formula LI85008F Inhibits Lipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes Food and Nutrition Sciences2, 809-817

VIKTREDUCERANDE EFFEKT AV FASTTRACK (SLENDACOR) ÄR VETENSKAPLIGT DOKUMENTERAD I TVÅ OLIKA KLINISKA STUDIER

 

Klinisk studie 1: Reduktion av kroppsvikt och BMI

En 8 veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie med 50 överviktiga (BMI > 25) deltagare (män och kvinnor) i åldersgruppen 27–50 år genomfördes. Deltagarna delades in i två grupper där den ena gruppen intog placebokapslar och den andra intog kapslar med de tre botaniska extrakt som ingår i FastTrack (Slendacor). Dessutom intog deltagarna 2000 kcal per dag och tog en 30 minuters lätt promenad fem dagar i veckan.

Resultaten från studierna visade en signifikant viktminskning i gruppen som intog Slendacor och att midje- och höftmåtten samt midja-höft-kvoten hade reducerats märkbart (34%) jämfört med placebogruppen. Den här viktreducerande effekten förklaras genom extraktens förmåga att hämma bildandet och anhopningen av fett i fettceller, vilket demonstrerats i screeningstudien. Dessutom hade testgruppen som intog Slendacor lägre värden på blodglukos, LDL, LDL/HDL-kvot samt triglycerider i blodet.

Sengupta K. et al 2012 Efficacy and tolerability of a novel herbal formulation for weight management in obese subjects: a randomized double-blind placebo controlled clinical study. Lipids in Health and Disease 20;11:122

 

Klinisk studie 2: Reduktion av kroppsvikt och BMI redan efter 14 dagar

En 16 veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie med 140 överviktiga (BMI > 25) deltagare (män och kvinnor) i åldersgruppen 21–50 år genomfördes. Deltagarna delades in i två grupper där den ena gruppen intog placebokapslar och den andra intog kapslar med de tre botaniska extrakt som ingår i FastTrack (Slendacor). Dessutom intog deltagarna 1800 kcal per dag och tog en 30 minuters lätt promenad fem dagar i veckan.

Resultaten från studierna visade en signifikant viktnedgång i gruppen som intog Slendacor. Viktnedgången rapporterades så tidigt som 14 dagar in i studien. Midje- och höftmåtten samt midja-höft-kvoten hade reducerats märkbart jämfört med placebogruppen. Den här viktreducerande effekten förklaras genom extraktens förmåga att hämma bildandet och anhopningen av fett i fettceller, vilket demonstrerats i screeningstudien. Dessutom hade testgruppen som intog Slendacor lägre LDL-värden samt bättre LDL/HDL-kvot och nivå av triglycerider i blodet.

Dixit K et al 2018. Efficacy of a novel herbal formulation for weight loss demonstrated in a 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial with healthy overweight adults. Diabetes, Obesity and Metabolism20(11):2633-2641

 

 

Det är tryggt att inta den synergistiska kombinationen av botaniska extrakt som ingår i FastTrack

En grundlig toxikologisk bedömning av den synergistiska kombinationen av de tre botaniska extrakten som ingår i FastTrack har genomförts. Gurkmeja, blad från pepparrotsträdet och blad från currybladsbusken är väldokumenterade och har använts inom österländsk medicin och matlagning under flera tusen år. Extraktet har testats i olika höga doseringar, genom intag och på huden, under en period av 28 dagar. Ingen negativ effekt har påvisats och intaget anses därför vara tryggt och säkert.

Krishnaraju A.V. et al 2010. Safety and toxicological evaluation of a novel anti-obesity formulation LI85008F in animals Toxicology Mechanisms and Methods, 20(2): 59–68

SLANKARE MIDJA, HÖFTER OCH LÅR
INGA KÄNDA BIVERKNINGAR