DOKUMENTASJON

I FastTrack Orginal og FastTrack Man finner man det patenterte botaniske komplekset Slendacor®.
Slendacor® er basert på mer enn 5 års forskning og er vitenskapelig dokumentert i tre ulike studier.

STUDIE 1

UTVALG AV BOTANISKE EKSTRAKTER MED UNIK VEKTREDUSERENDE EFFEKT

FastTrack Orginal og FastTrack Man inneholder en patentert kombinasjon av tre botaniske ekstrakter kalt Slendacor® som er spesielt selektert og dokumentert i en omfattende vitenskapelig studie. Forskerne utførte i 2011 en vitenskapelig studie hvor de startet med mer enn 200 botaniske virkestoffer som ble grundig testet og utprøvd på cellekulturer in vitro. Til slutt sto de igjen med 3 botaniske ekstrakter i en nøye avstemt sammensetning. Dette var ekstrakt fra gurkemeie (Curcuma longa), blad fra pepperrottre (Moringa oleifera) og blad fra karritre (Murraya koenigii). Sammen virket disse ekstraktene ved å hemme og redusere dannelsen av nye modne fettceller (pre-adiposytter til adiposytter), og ved å øke nedbrytning av fett (lipolyse) i eksisterende modne fettceller, i de studerte cellekulturene. Den unike synergistiske kombinasjonen er patentert og i tillegg helt naturlig.

Sengupta K. et al 2011 An Herbal Formula LI85008F Inhibits Lipogenesis in 3T3-L1 AdipocytesFood and Nutrition Sciences2, 809-817.

 

STUDIE 2 og 3.

VEKTREDUSERENDE EFFEKT AV SLENDACORSOM FINNES I FASTTRACK ORGINAL OG FASTTRACK MAN ER VITENSKAPELIG DOKUMENTERT I 2 ULIKE KLINISKE STUDIER

Klinisk studie 1: Reduksjon av kroppsvekt og BMI
Det ble utført en 8 ukers randomisert, dobbelblind, placebokontrollert klinisk studie med 50 overvektige (BMI > 25) deltagere (menn og kvinner) i aldersgruppen 27-50 år. Deltagerne ble delt i 2 grupper hvor den ene gruppen inntok placebokapsler, og den andre inntok kapsler med de 3 botaniske ekstraktene (Slendacor) som finnes i FastTrack Orginal og FastTrack Man. I tillegg inntok deltagerne 2000 kcal per dag og utførte 30 minutters lett gange 5 dager i uken.
Resultatene fra studiene viste en signifikant vektnedgang i gruppen som inntok Slendacor og at omkretsen på midje og hofter, og midje-hofte ratio var betydelig redusert (34%) sammenliknet med placebogruppen. Denne vektreduserende effekten forklares med ekstraktenes evne til å hemme dannelse og opphopning av fett i modne fettceller, som demonstrert i screening-studien. I tillegg hadde testgruppen som inntok Slendacor reduserte verdier på nivå av blod glukose, LDL, LDL/HDL forhold og triglyserider i blodet.
Sengupta K. et al 2012 Efficacy and tolerability of a novel herbal formulation for weight management in obese subjects: a randomized doubleblind placebo controlled clinical study. Lipids in Health and Disease 20;11:122

Klinisk studie 2: Reduksjon av kroppsvekt og BMI
Det ble utført en 16 ukers randomisert, dobbelblind, placebokontrollert klinisk studie med 140 overvektige (BMI > 25) deltagere (menn og kvinner) i aldersgruppen 21-50 år. Deltagerne ble delt i 2 grupper hvor den ene gruppen inntok placebokapsler, og den andre inntok kapsler med de 3 botaniske ekstraktene (Slendacor) som finnes i FastTrack Orginal og FastTrack Man. I tillegg inntok deltagerne 1800 kcal per dag og utførte 30 minutters lett gange 5 dager i uken.
Resultatene fra studiene viste en signifikant vektnedgang i gruppen som inntok Slendacor. Vektnedgang ble rapportert så tidlig som 14 dager inn i studien. Omkretsen på midje og hofter, og midje-hofte ratio var betydelig redusert sammenliknet med placebogruppen. Denne vektreduserende effekten forklares med ekstraktenes evne til å hemme dannelse og opphopning av fett i modne fettceller, som demonstrert i screening-studien. I tillegg hadde testgruppen som inntok Slendacor reduserte verdier av LDL, forbedret LDL/HDL forhold og nivå av triglyserider i blodet.
Dixit K et al 2018. Efficacy of a novel herbal formulation for weight loss demonstrated in a 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial with healthy overweight adults. Diabetes, Obesity and Metabolism20(11):2633-2641

Konklusjoner fra de kliniske studiene:

  • Gruppen som inntok Slendacor® (i FastTrack orginal og FastTrack Man) hadde en vektnedgang på gjennomsnittlig 5 kilo i løpet av studietiden (6 ganger høyere enn for placebo).
  • De hadde 6 ganger større forbedring av BMI sammenliknet med placebo
  • De hadde 3 ganger mer reduksjon av livvidde og hofte-mål, sammenliknet med placebo
  • Effekten ble rapportert etter bare noen uker inn i studien
  • Et daglig inntak av Slendacor® reduserte verdier av LDL, forbedret LDL/HDL forhold og nivå av triglyserider i blodet.

 

STUDIE 4

SLENDACOR® TOKSIKOLOGISK TESTET

Det er utført en grundig toksikologisk vurdering av Slendacor. Gurkemeierot, blad fra pepperrottre og blad fra karritre er veldokumentert og har blitt brukt i Østlig medisin og til matlaging i tusenvis av år. Ekstraktet ble testet i ulike høye doseringer, på inntak og på hud, over en periode på 28 dager. Det ble ikke funnet noen negativ effekt, og inntaket er derfor regnet som trygt og sikkert.

 

Krishnaraju A.V. et al 2010. Safety and toxicological evaluation of a novel anti-obesity formulation LI85008F in animals Toxicology Mechanisms and Methods, 20(2): 59–68

 

SLANKER MAGE, HOFTER & LÅR

Ingen kjente bivirkninger