FAST TRACK MAN

FastTrack bygger på mer än 5 års forskning. Verkningsmekanismen i det patenterade botaniska komplexet i FastTrack, Slendacor, har dokumenterats i tre olika vetenskapliga studier.

Det svåra magfettet

Övervikt och fetma ökar i Sverige – och i resten av värden. Enligt folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten är så många som 6 av 10 män överviktiga eller lider av fetma. När män lägger på sig sker det speciellt i magområdet (abdominal fetma), och detta är ett av de svåraste områdena att bli kvitt de extra kilona på. I tillägg kan övervikten och magfettet leda till en reduktion av testosteronnivåerna i blodet, som också kan bidra till mindre energi och ökad risk för utmattning i vardagen. Med mindre energi kan motivationen och lusten för att öka nivån av fysisk vardagsaktivitet minska, och det kan därmed vara svårare att få till en viktnedgång.

FastTrack Man

FastTrack Man innehåller ett patenterat komplex bestående av 3 botaniska extrakt (Slendacor), som i flera kliniska studier har visat det bidrar till viktnedgång vid övervikt. Extraktkomplexet har visat sig vara speciellt effektivt på det svåra magfettet, vid ett dagligt intag. I tillägg till Slendacor innehåller FastTrack Man zink, jod, krom och vitamin B6 som tillsammans kan påverka testosteronnivån, blodsockret och ämnesomsättningen, och därmed ha en indirekt effekt på viktnedgång hos män.

Vetenskapligt dokumenterad

Det ligger ett stort och grundligt arbete bakom det viktreducerande botaniska extraktet Slendacor i FastTrack Man. Extraktkomplexet består av gurkmeja (Curcuma longa), blad från pepparrotsträdet (Moringa oleifera) och blad från curryträd (Murraya koenigii), och är baserat på mer än 5 års forskning. Verkningsmekanismen i Slendacor är dokumenterad i tre publicerade vetenskapliga tidskrifter; Food and Nutrition Science (2011), Lipids in Health and Disease (2012) och Diabetes, Obesity and Metabolism (2018). Tillsammans deltog 180 friska överviktiga män och kvinnor i de randomiserade placebokontrollerade kliniska studierna som gjordes i perioder på 8 respektive 16 veckor. Resultaten visade signifikant viktnedgång under studietiden på gruppen som åt Slendacor. Om man jämför med endast diet (1800-2000 kcal per dag) och träning (30 min lätt promenad 5 gånger i veckan), så var kombinationen diet, träning och intag av Slendacor mer effektiv för viktnedgång. Det gav också reducerade värden av LDL kolesterol, förbättrade LDL/HDL förhållandet och påverkade triglycerider i blodet positivt. Zink, jod, krom och vitamin B6 har alla ett antal effekter i kroppen som indirekt bidrar till att påverka viktnedgång. Mer om detta längre ner.

Verkningsmekanismen

Slendacor verkar genom att det ökar nedbrytningen av fett (lipolys) i stora mogna fyllda fettceller i kroppen, som uppstår vid viktökning*. Detta gör att fettcellerna blir mindre. I tillägg hämmas bildandet av nya mogna fettceller, vilket innebär att de inte kan fyllas på med fett och bli stora. Kombinationen med zink, jod, krom och vitamin B6 kan resultera i en effektiv viktminskning hos män, på ett naturligt sätt.

*Curcuma longa bidrar till att underlätta matsmältningen och nedbrytning av fett.

Testosteron och övervikt

Män med övervikt har ofta lägre testosteronnivåer i blodet än normalviktiga män. Testosteron är ett hormon som är viktigt för att ha tillräckligt med energi i vardagen, för muskeleffekt, humöret och för den manliga reproduktionen. Låga testosteronnivåer vid övervikt kan bero på ett antal olika kroppsliga processer, bland annat omvandlingen av testosteron till östrogen via ett enzym som kallas aromatas. Fettceller, speciellt i magregionen, har en förhöjd nivå av aromatas, som bidrar till att omvandla existerande testosteron i den manliga kroppen till östrogen. Denna omvandling kan leda till att testosteronnivåerna faller. I tillägg kan ökade nivåer av östrogen hos mannen leda till en ytterligare reducering av testosteron i kroppen. När man har låga testosteronnivåer kan det påverka energinivån så att man blir mer sliten och utmattad. Om man som överviktig upplever att man är trött och utmattad är troligen också motivationen för att vara fysiskt aktiv förhållandevis låg, och det kan vara svårare att gå ner i vikt eftersom energiförbrukningen är lägre.

Zink, testosteron och viktnedgång

För att bidra till att behålla normala testosteronnivåer i blodet är det viktigt att få i sig zink. Detta är speciellt viktigt om du är överviktig, då det har visat sig att personer med övervikt ofta har låga nivåer av denna viktiga mineral. I FastTrack Man är det tillsatt 50% av den dagligt rekommenderade dosen av zink. Detta för att kunna bidra till att öka zinknivån i kroppen, för att därmed kunna påverka testosteronnivån, vilket i sin tur kan påverka kroppsvikten. När man går ner i vikt och samtidigt äter zink, ökar testosteronnivån i blodet. Zink är i tillägg viktig för ämnesomsättningen av kolhydrater och insulin, som indirekt påverkar kroppsvikten.

Vitamin B6 för hormonreglering

I FastTrack Man är också vitamin B6 tillsatt. Denna vitamin är viktig för att hormonaktiviteten i kroppen ska regleras på ett normalt sätt, inklusive regleringen av testosteron som är ett hormon. Det är tillsatt ca 30% av det dagligt rekommenderade intaget av vitamin B6 per dagsdos i FastTrack Man. Vitamin B6 påverkar också kroppens energinivå positivt och bidrar till en normal ämnesomsättning av protein och kolhydrater (glykogen).

Ämnesomsättning och kroppsvikt

Viktökning och övervik kan uppstå av många olika orsaker, inte bara på grund av låg fysisk aktivitet och ett högt energiintag. Det har visat sig att ett lågt intag av mineralen jod kan påverka viktökning. Jod bidrar till att sköldkörteln bibehåller normal funktion. Denna körtel kontrollerar och reglerar ämnesomsättningen och förbränningen i kroppen, därför är det viktigt att man få i sig tillräckligt med jod för att dessa processer ska fungera normalt. Viktökning kan alltså vara ett tecken på jodbrist, då ämnesomsättningen kan vara nedsatt. I FastTrack Man är det tillsatt 50% av det dagligt rekommenderade intaget av jod per dagsdos. Zink, vitamin B6 och jod bidrar till en normal ämnesomsättning av näringsämnen i kroppen, och alla kan indirekt påverka kroppsvikten.

Krom för blodsockret

Att äta mat med mycket socker och stärkelse (kolhydrater) leder till en ökning av blodsockret. För att sänka och reglera blodsockret frigörs hormonet insulin i blodet. Vid ett ständigt intag av snabba kolhydrater måste större mängder insulin frigöras. Detta leder också till att överskottet av socker i blodet (blodglukos) lagras som fett, och därmed leder till en viktökning. Övervikt kan leda till insulinresistens, som innebär att cellerna blir mindre känsliga för effekten av insulin och därmed kan ytterligare mängder blodglukos lagras som kroppsfett och kan leda till övervikt. Krom är en spårmineral som hjälper insulin att reglera blodsockret i kroppen. I FastTrack Man är det tillsatt 30% av den dagligt rekommenderade dosen av krom, som bidrar till att upprätthålla normala blodsockernivåer, som indirekt kan påverka kroppsvikten.

Hur du använder FastTrack Man

2 kapslar om dagen, 1 på morgonen och 1 på kvällen som tas tillsammans med mat.

 

SLANKER MAGE, HOFTER & LÅR

Ingen kjente bivirkninger