FAST TRACK MAN

Det patenterte botaniske komplekset Slendacor® i FastTrack Man er basert på mer enn 5 års forskning. Virkningsmekanismen er vitenskapelig dokumentert i tre ulike studier.

Det vanskelige magefettet

Overvekt og fedme er sterkt økende i Norge – og i resten av verden. Ifølge Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet, er så mange som tre av fire norske menn overvektige eller lider av fedme. Når menn legger på seg skjer det spesielt i mageområdet (abdominal fedme), og man vet at dette området defineres som et av de vanskeligste områdene å bli kvitt de ekstra kiloene. I tillegg kan overvekten og magefettet føre til en reduksjon av testosteronnivåene i blodet, som igjen kan bidra til mindre energi og økt følelse av utmattelse i hverdagen. Med mindre energi kan motivasjonen og tiltaket for å øke nivået av den fysiske hverdagsaktiviteten bli lavere, og det kan dermed være vanskeligere å tilrettelegge for en vektnedgang.

Fasttrack Man

FastTrack Man inneholder et patentert kompleks bestående av 3 botaniske ekstrakter (Slendacor™), som er vist i to store kliniske studier å bidra til vektnedgang ved overvekt. Ekstraktkomplekset er vist å være spesielt effektivt på det vanskelige magefettet, ved et daglig inntak. I tillegg til Slendacor™ inneholder FastTrack Man sink, jod, krom og vitamin B6 som hver for seg kan påvirke testosteronnivået, blodsukkeret og metabolismen, og dermed ha en indirekte effekt på vektnedgang hos mannen.

Vitenskapelig dokumentert

Det ligger et svært omfattende og grundig arbeid bak det vektreduserende botaniske ekstraktet Slendacor™ i FastTrack Man. Ekstraktkomplekset består av gurkemeie (Curcuma longa), blad fra pepperrottre (Moringa oleifera) og blad fra karritre (Murraya koenigii), og er basert på mer enn 5 års forskning. Virkningsmekanismen til Slendacor™ er dokumentert i tre publiserte vitenskapelige studier, hvorav to er kliniske. Begge er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter; Lipids in Health and Disease (2012) og Diabetes, Obesity and Metabolism (2018). Til sammen deltok 180 friske overvektige menn og kvinner i de randomiserte dobbelblinde placebo kontrollerte kliniske studiene som ble utført i en periode på henholdsvis 8 og 16 uker. Resultatene viste signifikant vektnedgang i løpet av studietiden på gruppen som inntok Slendacor™. Dersom man sammenliknet med diett (1800-2000 kacl per dag) og trening (30 min lett gange 5 ganger i uken) alene, så var kombinasjonen diett, trening og daglig inntak av Slendacor™ meget effektivt på vektnedgang. Det gav også reduserte verdier av LDL kolesterol, forbedret LDL/HDL forhold og påvirket nivå av triglyserider i blodet positivt. Se mer informasjon om vitenskapelig dokumentasjon av Slendacor™ under «Dokumentasjon»
Sink, jod, krom og vitamin B6 har alle en rekke effekter i kroppen som bidrar indirekte til å påvirke vektnedgang. Mer om dette under.

Virkningsmekanismen

Slendacor™ virker ved at det påvirker utskillelsen av fett (lipolyse) fra store modne fettfylte fettceller i kroppen som oppstår ved vektøkning. Dette gjør at fettcellene blir tynnere. I tillegg inhiberes dannelsen av nye modne fettceller, slik at de ikke kan fylle seg opp med fett for deretter å bli store. Kombinasjonen med sink, jod, krom og vitamin B6 kan resultere i en effektiv vektnedgang hos mannen, på en naturlig måte.

Testosteron og overvekt

Det er vist at menn med overvekt ofte har lavere testosteronnivå i blodet enn normalvektige menn. Testosteron er et hormon som er viktig for å ha nok energi i hverdagen, for muskeleffekt, humøret og for den mannlige reproduksjonen.

Lave testosteronnivå ved overvekt kan skyldes en rekke ulike kroppslige prosesser, blant annet en omdanning av testosteron til østrogen via et enzym kalt aromatase. Fettceller, spesielt i mageregionen, har et høyt nivå av aromatase, som bidrar til å omdanne eksisterende testosteron i den mannlige kroppen om til østrogen. Denne omdanningen kan føre til at testosteronnivåene faller. I tillegg kan økte nivåer av østrogen hos mannen føre til en ytterligere redusering av testosteron i kroppen. Når man har lave testosteronnivåer kan det påvirke energinivået slik at man bli mer sliten og utmattet, det kan påvirke seksuallysten, og muskelmassen. Dersom man som overvektig opplever å være sliten og utmattet så er også motivasjonen for å være fysisk aktiv sannsynligvis lav, og det kan bli vanskeligere å gå ned i vekt da energiforbruket blir lavere.

Sink, testosteron og vektnedgang

For å bidra til å vedlikeholde normale testosteronnivå i blodet er det viktig å innta sink. Dette er spesielt viktig ved overvekt, da det er vist at personer med overvekt ofte har lave nivåer av dette viktige mineralet, i tillegg til lave testosteronnivå. I FastTrack Man er det tilsatt 50 % av det daglig anbefalte inntaket av sink per døgndose. Dette for å kunne bidra til å øke sinknivået i kroppen, for dermed å kunne påvirke testosteronnivået, som igjen kan påvirke kroppsvekten. Når man går ned i vekt og samtidig inntar sink, øker testosteronnivåene i blodet. Sink er i tillegg viktig for en normal metabolisme av karbohydrater og metabolisme av insulin, som indirekte påvirker kroppsvekt.

Vitamin B6 for hormonregulering

FastTrack Man er også tilsatt vitamin B6. Dette vitaminet B6 er viktig for at hormonaktiviteten i kroppen reguleres på en normal måte, da inkludert reguleringen av testosteron som er et hormon. Det er tilsatt ca 30 % av det daglig anbefalte inntaket av vitamin B6 per døgndose i FastTrack Man. Vitamin B6 påvirker også kroppens energinivå positivt og bidrar til en normal metabolisme av protein og karbohydrater (glykogen).

Ved å gå ned i vekt påvirker man testosteronnivåene positivt. Siden FastTrack Man er et vektreduserende produkt, kan det også bidra til økte testosteronnivå, når kiloene reduseres.

Stoffskiftet og kroppsvekt

Vektøkning og overvekt kan oppstå av mange ulike årsaker, og ikke kun grunnet lav fysisk aktivitet og høyt energiinntak. Det er vist at lavt inntak av mineralet jod kan påvirke vektøkning. Grunnen er at jod bidrar til at skjoldbruskkjertelen opprettholder en normal funksjon. Denne kjertelen styrer og regulerer stoffskiftet (metabolismen og forbrenningen) i kroppen, så det er derfor viktig at man inntar nok jod for at disse prosessene skal fungere normalt. Vektøkning kan altså være et tegn på jodmangel, da stoffskiftet kan være nedsatt. FastTrack Man er tilsatt 50 % av det daglig anbefalte inntaket av jod per døgndose.

Sink, vitamin B6 og jod bidrar til en normal metabolisme av næringsstoffer i kroppen, og er alle indirekte med på å påvirke kroppsvekt.

Krom for blodsukkeret

Inntak av mat med mye sukker og stivelse (karbohydrater) fører til blodsukkerstigning. For å senke og regulere blodsukkeret frigjøres hormonet insulin i blodet. Ved et vedvarende kosthold rikt på raske karbohydrater, må større mengder insulin frigjøres. Dette fører også til at overskuddet av sukker i blodet (blodglukose) lagres som fett, og dermed fører til en vektøkning. Overvekt kan føre til insulinresistens, som betyr at cellene blir mindre følsomme for effekten av insulin og dermed kan ytterligere mengder blodglukose lagres som kroppsfett og kan føre til overvekt. Krom er et spormineral som hjelper insulin med å regulere blodsukkeret i kroppen. FastTrack Man er tilsatt 30 % av det daglig anbefalte inntaket av krom per døgndose, som bidrar til å opprettholde normale blodsukkernivå, som igjen indirekte kan påvirke kroppsvekt.

Hvordan bruke FastTrack Man

2 kapsler om dagen, 1 på morgenen og 1 på kvelden som tas hver morgen sammen med mat.

SLANKER MAGE, HOFTER & LÅR

Ingen kjente bivirkninger